🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

بازاریان دلسوز

برادران علیپور که از کسبه پیشکسوت در بازار مرکزی شهر هستند؛ پیش از ظهر امروز با حضور در شهرداری طبس ضمن پرداخت دیون ملک خود

خدمات شهری

✅ کارگروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در قسمتی از فاز ۲ فرهنگیان

تازه ترین اخبار