🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅اهدای خون توسط مهندس بهارستانی شهردار طبس 

 

تازه ترین اخبار