🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

احمد علیزاده بیرجندی مدیرکل حراست استانداری با حکم معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری شد.

علیزاده بیرجندی که عملکرد مثبت و قابل دفاعی داشته و رضایت نسبی از عملکرد وی در بین کارمندان استانداری و عموم شهروندان وجود دارد، جایگزین رجبی مقدم شد.

✍️ شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس برای آقای علیزاده بیرجندی آرزوی سربلندی دارد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس