🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

با تدبیر استاندار خراسان جنوبی و طی ابلاغ مهندس محمدصادق معتمدیان؛ اولین مدیرکل طبسی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.

خانم مهندس اعظم قاسم‌زاده بعنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.

خانم قاسم‌زاده که پیش از این در سمت کارشناس و معاون مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی فعالیت کرده است؛ اهل طبس و فرزند زنده‌یاد حاج سیف‌الله قاسم‌زاده است که بعنوان اولین بانوی طبسی در مناسب مدیریتی استان منصوب می‌شود.

#سهم_طبس_در_مدیریت_استان
#اعتماد_استاندار_به_بانوی_طبسی

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس