🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ #مهدی_مرادی ، برای سومین سال متوالی سکاندار شورای شهرستان طبس شد…

✍️ در جلسه ای که به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان طبس برگزار شد

⬅️اعضای هیأت رئیسه برای سال سوم به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب شدند

? آقای #مهدی_مرادی عضو شورای شهر عشق‌آباد و فرزند شهید علیجان مرادی، بعنوان رئیس ، همچنین آقای #حسین_لطفی_اول از شهر دیهوک بعنوان نائب رئیس شورای شهرستان طبس انتخاب شدند.

✍️ گفتنی است؛ آقای محمدحسین صفائی بعنوان منشی ، آقایان محمود امینی ، حبیب الله صابریان و محمدعلی قربانی بعنوان اعضای شورای اسلامی شهرستان طبس انتخاب گردیدند.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس