🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پاسخ به گلایه شهروندان

❇️ باتوجه به درج خبری در یکی از کانال های خبری مبنی بر پله های ورودی و درون باغ گلشن

فضای سبز شهری

#آماده_سازی زمین و #کاشت گل داوودی در میادین سطح شهر