🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ پس از مراسم تحلیف در روز پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴٠٠ هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس تعیین شد.

? مهندس محمدجواد راستینه بعنوان رئیس و آقای رسول عراقی بعنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر طبس برای یکسال انتخاب شدند.

? با اعلام رییس شورای اسلامی شهر؛ انتخاب سرپرست شهرداری طبس تا پایان امروز پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴٠٠ و طی جلسه رسمی در صحن شورا انجام خواهد شد.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس