🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

انتخاب رئیس شورای شهر طبس

✍️ پس از مراسم تحلیف در روز پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴٠٠ هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس تعیین شد.