🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از انبارهای شهرداری بازدید کرد و به مسیر ورود و خروج کالا نظارت و دستوراتی در راستای بهبود و شفافیت وضعیت انبارداری صادر کرد.

گفتنی است، انبارهای شهرداری در یکسال گذشته نظم ویژه‌ای گرفته و شهردار بر شفافیت ورود و خروج کالا تاکید دارد.

در این بازدید آقای واحدیان مدیر امور مالی، آقای نجارباشی انباردار و آقای محمدی کارشناس امور مالی شهرداری طبس حضور داشتند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس