🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مرحله دوم عملیات آسفالت معابر شهرک زیباشهر با عملیات اجرایی آسفالت در کوچه  امام حسین (ع) ۶ توسط نیروهای واحد عمران شهری شهرداری طبس صبح دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ در حال انجام است.

1401/03/29
#شهرداریدرخدمت_مردم

✍ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310