🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ بافت المان های نوروزی شهرداری طبس توسط هنرمندان طبسی در خانه صنایع دستی آفرینش.

? کارگروه زیبا سازی نوروزی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار