🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

#بهسازی_پارک_خطی_صدوقی#بهسازی_فضای‌سبز_میدان_معلم

دیوار نگاره شهری

بازدید و خداقوت مهندس #مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری #شهرداری_طبس از اجرای دیوارنگاره های

المان شهری

✅ بافت المان های نوروزی شهرداری طبس توسط هنرمندان طبسی در خانه صنایع دستی آفرینش.