🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حضور مهندس #بهارستانی در افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله #بسیج و

جشنواره غذای سلامت در محل ساختمان ورودی باغ گلشن

✍️روابط عمومی شهرداری طبس