🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

حضور مهندس #بهارستانی در افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله #بسیج و

جشنواره غذای سلامت در محل ساختمان ورودی باغ گلشن

✍️روابط عمومی شهرداری طبس