🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابع شهرداری طبس گفت: مدیریت صحیح هزینه‌های شهرداری برای کاهش بدهی‌ها در راستای خدمات مطلوب به جامعه شهری مورد تاکید شهردار محترم است.

مهندس علی محمدی تاکید کرد: در راستای تحقق اعتمادسازی مقرر شده که اسناد مالی هرگونه خرید از سوی شهرداری و انجام کار توسط صنوف مختلف؛ در زمان وقوع تنظیم، صادر و در صف انتظار پرداخت قرار گیرد که طرفین معامله با سیستم مدیریت شهری به نظم در امور مطمئن باشند.

وی همچنین تصریح کرد: کاهش هزینه به معنی کاهش خدمات نیست بلکه باید با این روش و مدیریت صحیح منابع به خدمات‌دهی بهتر رسید که برای تحقق این مهم، نظم در امور و قبول انجام صحیح وظایف اداری از سوی پرسنل مجموعه در اولویت همه برنامه‌ها می‌باشد.

محمدی افزود: اعتماد جامعه همیشه برآمده از قانون‌مندی است و اگر قانون در سیستم اداری به طور یکسان و برای همه پیاده‌سازی و از قوانین برای آرامش خاطر جامعه؛ اعتماد شهروندان و پاسخگویی صریح و سریع استفاده شود به ایده‌آل خدمت نزدیک خواهیم شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس