🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار

? تکمیل بانک اطلاعاتی متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری طبس گلشن

✅ شهرداری طبس گلشن در نظر دارد، بانک اطلاعاتی از مشخصات حقیقی، حقوقی و سازمان ها و نهادهایی که متقاضی سرمایه گذاری و مشارکت با شهرداری طبس گلشن در پروژه های ورزشی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و مسکونی، تجاری، اداری برابر جدول زير تشکیل داده و به فراخور هر پروژه از توانمندی های این اشخاص در طراحی و اجرای پروژه ها استفاده نماید.

? لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد اطلاعات مربوط به سوابق و توانمندی های خود را حداکثر تا تاریخ ده روز بعد از نشر آگهي از طریق پست الکترونیک شهرداري طبس گلشن و يا پست به امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری طبس ارسال نمایند.

آدرس پست الکترونیک: info@tabas.ir
آدرس پستی: خراسان جنوبي طبس گلشن خيابان امام خميني – ساختمان شهرداري- امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری طبس
شماره تماس: 3- 32825001 – 056 فاکس 32823256-056

◀️ روابط عمومی شهرداری طبس