🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅به اطلاع اهالی محترم شهرستان طبس می رساند، با توجه به اینکه شهرداری طبس در نظر دارد

به استناد مصوبات سفرهای نوروزی استانداری خراسان جنوبی بازارچه ای تحت عنوان صنایع دستی و عرضه سوغات راه اندازی نماید.

?از کلیه متقاضیان تقاضا می شود تا تاریخ 1400/12/22به واحد اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری طبس مراجعه نمایید.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس