🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نوروز آغاز تحول عمرانی شهر

?مهندس #محمد_نصیری شهردار به همراه مهندس محمدجواد راستینه رئیس شورای اسلامی شهر طبس، از تعدادی از پروژه های عمرانی حوزه مدیریت شهری، بعد از ظهر