🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

❇️ آماده سازی #معابر ، و اصلاح #درختان مدارس سطح شهر در آستانه #بازگشایی_مدارس توسط نیروهای خدوم شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس