🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

استقبال از ماه مهر

❇️ آماده سازی #معابر ، و اصلاح #درختان مدارس سطح شهر در آستانه #بازگشایی_مدارس توسط نیروهای خدوم شهرداری طبس