🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و دفاتر فنی ، بازرسی و حراست استانداری

از شهرداری طبس جهت ارزشیابی عملکرد شهرداری

? ۴ مهر ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار