🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅تجمیع واحدهای خدمات شهری، فضای سبز، تاسیسات و موتوری، آتش نشانی و بازرسی

در اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس با مسئولیت تیمور مقدس زاده

 

تازه ترین اخبار