🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

آقای علی محمدی

واحد های تحت مسئولیت:

واحد خدمات شهری،واحد فضای سبز، واحد آتش نشانی ، واحد ایمنی، واحد تاسیسات، واحد بازرسی

شماره تماس:05632823040