🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

آقای حمیدرضا جعفریان رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع

مدیریت واحد های مرتبط : مالی ،درآمد، اداری

تلفن تماس 05632825001