🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مجتمع تجاری ۵۵ واحدی طبسیان تحت مدیریت شهرداری طبس که سالهاست احداث آن معلق مانده بود؛ از سال گذشته سرعت گرفت و عملیات اجرایی این پروژه استراتژیک مدیریت شهری در ماه‌های پایانی قرار دارد.

مهندس بهارستانی شهردار طبس در حاشیه بازدید از این پروژه گفت: مصمم هستیم پاساژ تجاری طبسیان را در نیمه اول سال ۹۸ آماده بهره‌برداری کنیم و شهرداری نظارت مستقیم بر این طرح را عهده‌دار شده که پیمانکار جدید با نهایت دقت و سرعت؛ مجتمع تجاری مذکور را به سرانجام برساند.

گفتنی است؛ مجتمع تجاری طبسیان در میدان پنجعلی طبس و در قلب اقتصادی شهر قرار دارد که به دلایلی احداث آن با کندی پیش می‌رفت و اکنون بعنوان یک سرمایه برای شهرداری طبس؛ در دستور کار جدی بهره‌برداری است و مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس به طور روزانه بر این پروژه نظارت میدانی دارد.