🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ با مصوبه شورای اسلامی شهر طبس در جلسه ۲۴ شهریور ۹۸

با تمامیت آراء طرح احداث المان یادبود جان‌باختگان زلزله ۵۷ طبس توسط شهرداری را مصوب کرد.

? این طرح که از سالها پیش مورد مطالبه اجتماعی مردمان طبس می‌باشد؛ براساس تاکید شورای اسلامی شهر قرار است اجرای المان از طریق فراخوان عمومی برگزار شده و پس از تائید در یکی از اماکن مناسب شهر طبس جانمایی و نمام‌گذاری شود.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس