🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس در فضایی صمیمی با آقای سید اسدالله حقانی از شهرداران اسبق گفتگو کرد.

آقای حقانی که رکورددار مدت زمان حضور در سمت شهردار طبس می‌باشد، سالهای ابتدایی و سخت مدیریت شهری بعد از انقلاب اسلامی در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ شهردار طبس بوده است.

شهرداری طبس در سال ۱۳۱۰ تاسیس شد که ۱۰ شهردار قبل و ۱۸ شهردار بعد از انقلاب اسلامی، عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند.

مهندس بهارستانی بعنوان بیست و هشتمین شهردار طبس براساس سنت قدرشناسی، دستور داده است که تصاویر ۲۷ شهردار پیش از خود را در ساختمان شهرداری نصب نمایند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس