🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ نشست بررسی طرح جامبد با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس برگزار شد.

? شهردار طبس در این جلسه گفت: استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای ارایه خدمات مناسب به شهروندان باعث می شود تا این خدمات سرعت و کیفیت بیشتری پیدا کند.

? مهندس بهارستانی افزود: جامبد خدمت نوینی در حوزه بازیافت و جمع آوری الکترونیکی پسماند را آغاز کرده که می تواند زمینه ساز ارایه برنامه های کیفی تر در این زمینه باشد.

? گفتنی است، اپیلیکیشن جامبد در حوزه جمع آوری الکترونیکی پسماند یکی از اپیلیکیشن های کارآمد است که در این زمینه تحولی بزرگ ایجاد کرده است.

? مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری در حاشیه این جلسه ۱۴ تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها را از سوی همکاران خود در واحدهای فضای سبز، خدمات شهری، تاسیسات و موتوری به مهندس بهارستانی تبریک گفت.