🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅شهرداری طبس برابر صورتجلسه شماره ۴۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد اجرای خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری و اجرایی را از طریق #مناقصه_عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

?لذا پیمانکاران واجد شرایط جهت تهیه و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 16/11/1400 به مدت ۱۰ روز می توانند به امور قراردادهای شهرداری طبس مراجعه نمایند.

?آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پیمانکاران، پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ میباشد.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس