🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

1470560593 1437640685 a mozayeda12 3732

1470560593 1437640685 a mozayeda12 3732

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1839/5 مورخ 1397/04/13 شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش تعداد چند قطعه زمین به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.

 1-تعداد 2 قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
 2-تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری و 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی از موقوفه آستانه مبارکه واقع در بلوار 100 متری حرم جنب دامپزشکی
 3-تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری و 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در ضلع جنوبی بلوار 100 متری حرم، شهرک رضوانشهر
 4-تعداد 12 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک رضوانشهر، پشت پارک جنگلی
 5-تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 2 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار 30 متری جوان (جنب بیمارستان سابق)
 6-تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار 100 متری شهدا، ضلع شمالی مجتمع توریستی
 7- تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری از موقوفه آستانه مبارکه (از پلاک 4692 اصلی)واقع در ضلع شرقی میدان امامزاده، جنب کارخانه یخ

جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری طبس به آدرس: www.tabas.ir و یا واحد املاک شهرداری مراجعه نمایید.

دانلود آگهی مزایده

دانلود برگ شرایط

دانلود کروکی