🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری طبس

موضوع:واگذاری مدیریت پاساژ ستاره شهر طبس و مجموعه ورزشی پاساژ

اطلاعات بیشتر در تصویر???

#شهرداری_طبس

روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار