🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری طبس

پیام تسلیت

همکاران گرامی جناب آقایان علی شبانی و حسن شبانی