🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ برگزاری آخرین دعای توسل کارکنان شهرداری در سال ۱۳۹۷

?نمازخانه شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار