🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

اطفاء حریق یک دستگاه لودر توسط تلاشگران واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس