🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اطفاء حریق یک دستگاه لودر توسط تلاشگران واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس