🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس از حریق یکدستگاه سواری پراید خبر داد.

راننده این خودرو که درحال تزریق گاز مایع به کپسول غیراستاندارد نصب شده روی پراید بوده است موجب وقوع شعله‌های آتش‌ می‌شود و  سرمایه خود را به طور کامل دود شده می‌بیند.

این حادثه ساعت ۱۶:۵۵ روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ به ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس گزارش می‌شود که یک تیم عملیاتی به محل حادثه واقع در محوطه پشت پایانه مسافربری اعزام می‌گردند اما شعله‌های آتش ناشی از ۲ کپسول گاز مایع و کپسول خودرو به سرعت پیش‌روی می‌کند و علیرغم تلاش آتش‌نشانان اما پراید به طور کامل در آتش می‌سوزد.

گفتنی است؛ آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس به مراتب متعدد استفاده از کپسول و روش‌های غیراستاندارد در گاز سوز کردن خوردروها و نیز تزریق گاز مایع به مخزن گاز خوردرو را منع کرده و از طرق مختلف رسانه‌ها و ارسال مکاتبات به عوامل گازسوز کردن خودروها تذکر جدی داده است اما متاسفانه بازهم شاهد این صحنه‌های غمناک هستیم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس