به گزارش روابط عمومي شهرداري طبس، طرح داخلي ميدان مركزي شهر كه بر اثر گذشت زمان دچار فرسودگي و خرابي شده است در قالبي نوين بازسازي مي شود.

 

محمود عصاري مسئول واحد عمران در خصوص طرح در نظر گرفته شده براي ميدان امام گفت: در طرح جديد درياچه هاي قديمي و راهروها حذف شده و احداث آبنماي هارمونيك با اعتبار 50 ميليون تومان در دستور كار قرار دارد.

 

وي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي از سه روز گذشته، زمان اتمام پروژه را از يك ماه تا 45 روز اعلام كرد.