تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری طبس برای توسعه و آبادانی شهری طبس،

ادامه عملیات آماده سازی سایت مسکن 79 هکتاری طبس، ادامه عملیات عمرانی هندسی میدان مادر ادامه عملیات عمرانی اجرای پارک شهید صدوقی طبس ✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

 

1400/10/21