به گزارش روابط عمومي شهرداري طبس، مهندس سيد مهدي طلايي مقدم صبح امروز به اتفاق شهردار، رئيس و نايب رئيس شوراي اسلامي شهر و مسئولين واحدها از پروژه هاي شهرداري در سطح شهر بازديد كرد. در پايان اين بازديد جلسه اي به منظور هم انديشي و تشريح برنامه هاي آينده شهرداري برگزار شد.

شهردار طبس با قدرداني از توجه فرماندار به مسائل عمراني و آباداني شهري گفت: مهندس طلايي سوابق كاري خوبي دارند و بدون شك در مديريت شهري هم صاحب نظر هستند و اين موضوع مسئوليت ما را سنگين تر مي كند.

پيام بخشي طوسي افزود: قبل از ورود ايشان، با توجه به شناختي كه داشتيم با مسئولين واحدها چندين جلسه برگزار كرديم تا اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آتي را جمع بندي كنيم. با توجه به اينكه در سال آخر دولت يازدهم و پايان دوره چهارم شورا بسر مي بريم بايد قولهايي كه به مردم داديم و نيازهايي كه در حوزه عمراني شهر هست را برآورده سازيم. آخرين فرصت براي افتتاح پروژه هاي دولت در دهه فجر است و ما پروژه هاي مختلفي را بدين منظور در نظر گرفته ايم.

طوسي در خصوص برنامه هاي شهرداري تا پايان سال گفت: از محل سهيمه 500 تن قير يارانه اي كه دولت اختصاص داده بيش از 200 تن را طي شش ماه اول سال مصرف كرده ايم و در شش ماه دوم روكش آسفالت معابر اصلي مثل بلوار شكيبي، بلوار شهيد عباس پور، بلوار شهيد رجايي، بلوار امام و بلوار صد متري انجام خواهد شد.

شهردار طبس افزود: جابجايي كارخانه آسفالت، اجراي فاز اول بوستان بانوان شامل ديواركشي، محوطه سازي و فضاي سبز، آغاز عمليات اجرايي بوستان شهرك گلشن به متراژ 1400 مترمربع و برآورد هزينه 145 ميليون تومان، بوستان شهيد خالويي و فاز سوم پارك شهداي گمنام شامل محوطه سازي و توسعه فضاي سبز و آبنماي موزيكال نيز در دستور كار قرار دارد.

طوسي در پايان گفت: طرح پاساژ طبسيان بازنگري شده و با برآورد هزينه 1/5 ميليارد تومان قرار است با مشاركت سازمان همياري شهرداري هاي خراسان جنوبي تكميل شود.

معاون استاندار و فرماندار ويژه طبس با ابراز رضايت از بازديد صورت گرفته گفت: شهرستان طبس يكي از شهرهاي كليدي استان خراسان جنوبي و شرق كشور است و از نظر امنيتي جايگاه خاصي دارد و همواره مورد توجه گردشگران است. مردم طبس هم با توجه به پتانسيل هاي آن انتظار توسعه و پيشرفت را دارند.

طلايي مقدم افزود: باغ گلشن برند طبس است و بايد در عمران و آباداني آن بيشتر كوشيد. طرح هايي مثل پاساژ طبسيان و پارك بانوان از پروژه هاي كليدي شهرداري است. ايجاد شورو نشاط اجتماعي در جامعه از هر چيزي مهمتر است و مردم نياز دارند بويژه كه 50 درصد جامعه را بانوان تشكيل مي دهند.

معاون استاندار خاطرنشان كرد: شهرداري موفق است كه در سه مقوله وقت بگذارد تعامل با استانداري و فرمانداري، ارتباط با شوراي شهر و سوم ارتباط با كادر اداري و كاركنان شهرداري. اين سه محور لازم و ملزوم هم هستند. من وضعيت فعلي شهرداري طبس را در مقايسه با جاهاي ديگر مناسب و مطلوب مي دانم.

فرماندار ويژه طبس در تقسيم بندي طرح هاي شهرداي گفت: بعضي از پروژه ها مثل كارخانه آسفالت مي تواند در برنامه هاي شهرداري تعادل ايجاد كنند. بعضي ديگر از پروژه ها بانك و ذخيره شهرداري هستند مثل پاساژ طبسيان. بعضي پروژه ها مثل باغ گلشن، پارك بانوان و پارك شهداي گمنام سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند و در اذهان مردم ماندگار خواهد بود.

طلايي مقدم تصريح كرد: بعضي قوانين و مقررا ت كه در دهه 40 وضع شده با شرايط فعلي همخواني ندارد و مشكلاتي را ايجاد مي كند. ما آماده همكاري و مساعدت با شورا و شهرداري هستيم و از عملكرد شهرداري به شرط رعايت چارچوب كاري و شفاف بودن و رعايت صرفه و صلاح مردم حمايت و دفاع خواهيم كرد. ما از ارتباطات برون سازماني خود در سازمان شهرداري ها، در مجلس و ديگر ارگان ها به منظور توسعه و عمران شهر استفاده خواهيم كرد.

محمد محمديان رئيس شوراي اسلامي شهر طبس حضور فرماندار در شهرداري را به منزله عزم جدي وي براي ساختن طبسي آباد دانست و با تشكر از همراهي وي با شهرداري گفت: دغدغه اعضاي شورا در مرحله اول پرداخت حقوق و معوقات كاركنان و شركت هاست. در مرحله دوم حفظ و نگهداري وضع موجود با توجه به وضعيت مالي شهرداري، و در مرحله سوم انجام پروژه هاست. با حضور فرماندار ما همراه هستيم تا اين موارد به سرانجام برسد. شورا هم اگر دغدغه اي دارد و اگر مصوبه اي دارد در همين راستاست. بايد حقوق كارگران بروز شود. در روزهاي پاياني سال بايد كاري شروع شود كه بتوانيم به پايان برسانيم.