به گزارش روابط عمومي شهرداري طبس، مهندس سيد مهدي طلايي مقدم صبح امروز به اتفاق شهردار، رئيس و نايب رئيس شوراي اسلامي شهر و مسئولين واحدها از پروژه هاي شهرداري در سطح شهر بازديد كرد. در پايان اين بازديد جلسه اي به منظور هم انديشي و تشريح برنامه هاي آينده شهرداري برگزار شد.

شهردار طبس با قدرداني از توجه فرماندار به مسائل عمراني و آباداني شهري گفت: مهندس طلايي سوابق كاري خوبي دارند و بدون شك در مديريت شهري هم صاحب نظر هستند و اين موضوع مسئوليت ما را سنگين تر مي كند.

پيام بخشي طوسي افزود: قبل از ورود ايشان، با توجه به شناختي كه داشتيم با مسئولين واحدها چندين جلسه برگزار كرديم تا اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آتي را جمع بندي كنيم. با توجه به اينكه در سال آخر دولت يازدهم و پايان دوره چهارم شورا بسر مي بريم بايد قولهايي كه به مردم داديم و نيازهايي كه در حوزه عمراني شهر هست را برآورده سازيم. آخرين فرصت براي افتتاح پروژه هاي دولت در دهه فجر است و ما پروژه هاي مختلفي را بدين منظور در نظر گرفته ايم.

طوسي در خصوص برنامه هاي شهرداري تا پايان سال گفت: از محل سهيمه 500 تن قير يارانه اي كه دولت اختصاص داده بيش از 200 تن را طي شش ماه اول سال مصرف كرده ايم و در شش ماه دوم روكش آسفالت معابر اصلي مثل بلوار شكيبي، بلوار شهيد عباس پور، بلوار شهيد رجايي، بلوار امام و بلوار صد متري انجام خواهد شد.

شهردار طبس افزود: جابجايي كارخانه آسفالت، اجراي فاز اول بوستان بانوان شامل ديواركشي، محوطه سازي و فضاي سبز، آغاز عمليات اجرايي بوستان شهرك گلشن به متراژ 1400 مترمربع و برآورد هزينه 145 ميليون تومان، بوستان شهيد خالويي و فاز سوم پارك شهداي گمنام شامل محوطه سازي و توسعه فضاي سبز و آبنماي موزيكال نيز در دستور كار قرار دارد.

طوسي در پايان گفت: طرح پاساژ طبسيان بازنگري شده و با برآورد هزينه 1/5 ميليارد تومان قرار است با مشاركت سازمان همياري شهرداري هاي خراسان جنوبي تكميل شود.

معاون استاندار و فرماندار ويژه طبس با ابراز رضايت از بازديد صورت گرفته گفت: شهرستان طبس يكي از شهرهاي كليدي استان خراسان جنوبي و شرق كشور است و از نظر امنيتي جايگاه خاصي دارد و همواره مورد توجه گردشگران است. مردم طبس هم با توجه به پتانسيل هاي آن انتظار توسعه و پيشرفت را دارند.

طلايي مقدم افزود: باغ گلشن برند طبس است و بايد در عمران و آباداني آن بيشتر كوشيد. طرح هايي مثل پاساژ طبسيان و پارك بانوان از پروژه هاي كليدي شهرداري است. ايجاد شورو نشاط اجتماعي در جامعه از هر چيزي مهمتر است و مردم نياز دارند بويژه كه 50 درصد جامعه را بانوان تشكيل مي دهند.

معاون استاندار خاطرنشان كرد: شهرداري موفق است كه در سه مقوله وقت بگذارد تعامل با استانداري و فرمانداري، ارتباط با شوراي شهر و سوم ارتباط با كادر اداري و كاركنان شهرداري. اين سه محور لازم و ملزوم هم هستند. من وضعيت فعلي شهرداري طبس را در مقايسه با جاهاي ديگر مناسب و مطلوب مي دانم.

فرماندار ويژه طبس در تقسيم بندي طرح هاي شهرداي گفت: بعضي از پروژه ها مثل كارخانه آسفالت مي تواند در برنامه هاي شهرداري تعادل ايجاد كنند. بعضي ديگر از پروژه ها بانك و ذخيره شهرداري هستند مثل پاساژ طبسيان. بعضي پروژه ها مثل باغ گلشن، پارك بانوان و پارك شهداي گمنام سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند و در اذهان مردم ماندگار خواهد بود.

طلايي مقدم تصريح كرد: بعضي قوانين و مقررا ت كه در دهه 40 وضع شده با شرايط فعلي همخواني ندارد و مشكلاتي را ايجاد مي كند. ما آماده همكاري و مساعدت با شورا و شهرداري هستيم و از عملكرد شهرداري به شرط رعايت چارچوب كاري و شفاف بودن و رعايت صرفه و صلاح مردم حمايت و دفاع خواهيم كرد. ما از ارتباطات برون سازماني خود در سازمان شهرداري ها، در مجلس و ديگر ارگان ها به منظور توسعه و عمران شهر استفاده خواهيم كرد.

محمد محمديان رئيس شوراي اسلامي شهر طبس حضور فرماندار در شهرداري را به منزله عزم جدي وي براي ساختن طبسي آباد دانست و با تشكر از همراهي وي با شهرداري گفت: دغدغه اعضاي شورا در مرحله اول پرداخت حقوق و معوقات كاركنان و شركت هاست. در مرحله دوم حفظ و نگهداري وضع موجود با توجه به وضعيت مالي شهرداري، و در مرحله سوم انجام پروژه هاست. با حضور فرماندار ما همراه هستيم تا اين موارد به سرانجام برسد. شورا هم اگر دغدغه اي دارد و اگر مصوبه اي دارد در همين راستاست. بايد حقوق كارگران بروز شود. در روزهاي پاياني سال بايد كاري شروع شود كه بتوانيم به پايان برسانيم.

 

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی