#آگهی_مناقصه
#شهرداری_طبس

✅شهرداری طبس در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

1_ نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر (مرحله دوم)

2_ اجرای امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اجرایی و اداری (منطقه 1 و منطقه 2)

👈پیمانکاران واجد شرایط در مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ به مدت ۱۰ روز جهت تهیه و تحویل اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری طبس مراجعه نمایند

🔷آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پیمانکاران پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ می باشد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی