🔰 پس از تشکیل دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و تعیین هیئت رئیسه؛ روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان به شرح ذیل تعیین گردیدند:

🔹 آقای محمدجواد راستینه بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر طبس

🔸 آقای غلامحسین طاهری بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان طبس

🔹 آقای مهدی مرادی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان طبس در شورای استان خراسان جنوبی

👈 ۲۲ شهریور ۱۴٠٠

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی