به گزارش شبکه خبری شهرداری طبس؛ کافی شاپ مجتمع تجاری ستاره؛ یکی از طرح‌هایی است که با طراحی شهردار طبس برای بهره‌مندی شهروندان با نگاهی مهندسی به اجرا درآمد. مهندس بهارستانی با اعتقاد به اینکه در کنار یک خرید خانواده؛ می‌توان تفریح را هم انجام داد؛ اقدام به اجرای کافی شاپ در طبقه فوقانی پاساژ ستاره (طبسیان) کرد.به گزارش شبکه خبری شهرداری طبس آقای حسین باقری‌زاده رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر به همراه مهندس بهارستانی شهردار طبس از پروژه بهسازی میدان معلم بازدید کرد.شهرداری طبس در نظر دارد برابر مجوز شماره 5/4158 شورای محترم اسلامی شهر طبس، محصولات خرما و زیتون پارکها، بلوارها و فضای سبز شهر را از طریق حراج به فروش برساند.شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1038/5 مورخ 1397/01/09  (بند دوم صورتجلسه شماره 57 مورخ 96/11/26)  شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 13407/98 مورخ 98/07/10 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به فروش  تعداد 23  قطعه زمین مسکونی و طبق مصوبه شماره 4316/5 مورخ 98/08/04 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش 2 قطعه زمین تجاری  به شرح ذیل و نیز طبق  مصوبه شماره 4317/5 مورخ 98/08/04 و مصوبه شماره 2510/5 مورخ 98/02/10 شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 9782/98 مورخ 98/05/14 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به اجاره اموال به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1038/5 مورخ 1397/01/09  (بند دوم صورتجلسه شماره 57 مورخ 96/11/26)  شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش  تعداد 30  قطعه زمین مسکونی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی