زمان:دوشنبه: 9/9/94                                               شروع جلسه ساعت: 9 مكا ن: دفترشورا اسلامی عشق آبا                          پايان جلسه ساعت: 15 موضوع جلسه:بحث تبادل نظر پيرامون وضعيت كلي شهرستان و رسيدگي به مكاتبات «تلاوت آياتي چند از كلام ا.... مجيد زينت بخش جلسه» با نام و ياد حضرت حق و پاسداشت خون شهدا و امام شهدا و عرض خير مقدم به اعضا توسط ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان طبس جناب آقای مهندس محمدحسین  اخوان صفار وابراز مسرت از تشریف فرمایی نماینده محترم طبس،فردوس،سرایان وبشرویه جناب آقای دکتر عبدالله زاده وجناب آقای مهندس مهدی اخوان صفارمعاونت محترم استانداری وفرمانداری ویژه شهرستان طبس ، بخشداران محترم: مرکزی،دیهوک،دستگردان، شهرداران محترم :طبس،دیهوک،عشق آباد و اعضاء محترم شوراهای اسلامی شهرهاوبخش های شهرستان ونیز مسئولین محترم ادارات ورئیس ودبیر صنف کشاورزان به منظور گزارش بررسی وپیشرفت ومسائل ومشکلات امور کشاورزی،راه، معادن،آب روستایی، بهداشت ودرمان برگزار ودر ابتدا آقای مهندس اخوان صفار ضمن گزارش مسبوطی از وضعیت شهرستان طبس عنوان نمودند بر اساس تصویب شورا مقرر گردید که جلسات باحضور جمعی از مسئولین ادارات دراین برگزار گرددوتشکر از رئیس واعضاء محترم شورای اسلامی عشق آباد،بخشداروشهردار که تمهیدات لازم برای برگزاری جلسه معمول نمودند ودر ادامه در مورد موارد ذیل بحث وتبادل نظر گردید. آقای حسین مرتضوی بخشدار دستگردان:  ضمن تشکر وقدردانی از تک تک مسئولین به جهت تشکیل جلسه درمرکزبخش دستگردان عنوان نمودند،بسیارخوشحا لیم که ا مروز بخش محروم دستگردان میزبان عزیزانمان از شهرستان طبس که دغدغه اصلی اشان خدمت به محرومین وایجاد عدالت اجتماعی وبرا بری در کل شهرستان طبس است وخاطرنشان ساختند با توجه به مشکلات عدیده وخشکسالیهای بالای 17ساله دربخش،و تنزل رونق کشاورزی درمنطقه
تلاشمان را مصروف می نماییم که کشاورزی احیاءگردد ولی در دو محورجدید شروع به بررسی وفعالیت نمودیم 1-معادن.2- گردشگری که الحمدالله در هردومقوله به لطف وعنایت پرودگار وحمایت بیدریغ نماینده محترم ومعاونت محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان ،مدیرکل محترم صنعت، معدن وتجارت وکلیه مدیران ومسئولین استان وشهرستا ن موفقیت های زیادی حاصل گردیده معادن زیادی اکتشاف ومعادن دیگری به بهره برداری رسیده ویا آماده بهره برداری میباشد دربحث گردشگری بیش از 90 اثر تاریخی فرهنگی گردشگری دربخش شناسایی گردیده ودر حال شناسنامه دار کردن این موارد هستیم در بحث صنایع دستی با همت مدیر کل محترم صنعت معدن وتجارت ، مقررگردیده است از نخاله های  سنگ معدن مرمر در عشق آبادودر جوارآن کارگاه صنایع دستی ایجاد نماییم .و همچنین در حال راه اندازی شرکت گردشگری در بخش هستیم وبا تلاش بی وقفه مسئولین وهمچنین حمایت های بی دریغ نماینده محترم جناب آقای دکتر عبدالله زاده ونگرش دولتمردان خصوصاً شخص جناب دکتر روحانی به مناطق محروم وکمتر توسعه یافته وخصوصاً روستاها وجذب اعتباربارقه امید را در دل روستاییان بنشانیم واز مهاجرت بی رویه جلوگیری نماییم. آقای باقری رئیس شورای اسلامی شهر عشق آباد : ضمن بیان تقدیر وتشکر از خدمات دولت کریمه اهم درخواستهای منطقه عشق آباد رابه شرح ذیل عنوان نمودند.     عدم استقرار تمام وقت دندانپزشک در عشق آباد
    درخواست استقرار پزشک دائمی در مرکز درمانی تپه طاق تاًمین نیروی ا نسانی مرکز فوق باتوجه به دوری مسافت وتعدد روستا.
    تاًمین داروی اورژانس ومراکز درمانی همانند قبل در مراکز فوق به منظور رفاه حال بیماران.
    بهسازی خانه های بهداشت روستاهای بخش دستگردان .
    فراهم کردن زمینه اعزام پزشک متخصص به صورت ماهیانه یا دو هفته ای حسب نیاز مردم.
    فراهم کردن زمینه ارتقاء مرکز درمانی به مرکز درمان بستر باتوجه به بعد فاصله وجمعیت با لا
    اعزام بهورز به محله میان آباد باتوجه به بسته شدن خانه بهداشت محله مذکور.
    درخواست یکنواختی نرخ خدمات درمانی بیمارستان طبس بادر مانگاه عشق آبادباتوجه به تفاوت فاحش فعلی.
    پیگیری جهت تجهیز مرکز بهداشت ودرمان به دستگاه دیالیز.
    درخواست استقرار وایجاد پلیس راه در محور عشق آباد، بردسکن.
    درخواست اداره راهنمایی ورانندگی در شهر عشق آباد.
    درخواست مستقل گردیدن جهاد کشاورزی عشق آباد.
    درخواست سهم عشق آباد از محل 2% معادن. آقای محمد علی قربانی رئیس شورای اسلامی بخش دستگردان:     درخواست آسفالت راه دسترسی به ایستگاه راه آهن عشق آباد.
    درخواست رسیدگی به راههای مواصلاتی بخش دستگردان تعریض وحذف آبنماهای جاده رضویه وهودر.
    رسیدگی به مشکلات فراروی کشاورزان ودرخواست لای روبی قنوات.
    اصلاح خط انتقال آب زمزم باتوجه به فرسودگی لوله های آب .
    جداسازی آب شرب از کشاورزی.
    احداث خانه بهداشت در چاه مسافر. آقای محمد نصیری بخشدار مرکزی : ضمن  اعلام مراتب تقدیروتشکر از برگزاری جلسه به ظرفیتهای شهرستان وبخش مرکزی اشاره وضمن دعوت به مصروف نمودن تلاشها جهت عمران وآبادانی منطقه پرهیز از تفرقه وحواشی وعنوان نمودند انتظار است که روند مسیرمراحل اداری وصدور مجوز قانونی دستگاههای اجرائی درشهرستان صورت پذیرد به نحوی که مجوزهادرداخل شهرستان صادر گردد. که از استان ومرکز محور به شهرستان محور مبدل گردد. وازموازی کاری کاسته گردد. وهمچنین عنوان نمودنددرشهرستان بالاخص روستاهای هدف گردشگری مراکز دهستانهاوروستاهای مسیر جاده ای اصلی ترتیبی معمول که به مثابه سایرروستاهای کشور  نسبت به صدور مجوز احداث واحدهای تجاری کنار جاده ای اقدام گردد. ودر خاتمه از تلاشهای آقای دکتر عبدالله زاده در خصوص پیگیری ورفع مشکلات عشایر بخش مرکزی ودیهوک تشکر نمودند. آقای سید عنایت الله قریشی رئیس شورای اسلامی شهر طبس عنوان نمودند: امروز به برکت انقلاب اسلامی وحاکمیت ولی فقیه وبیداری وهوشیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی وتحقق ستاد همدلی دولت وملت جامعه پویا وبرخوردار که رمز این موفقیت وهدف واحد ودوری از هر گونه تفرقه ونفاق دانست وبیان نمود اگر تنها حول یک محور حرکت کنیم ومحور مطلق ول فقیه باشد هیچگونه گزندی نخواهیم دید ودر ادامه راه یکپارچگی را عمل به آیه ......................... برشمردند وعنوان نمودند بانصب العین این آیه از تفرقه پرهیز وپیشرفتهای بی شماری نائل می گردیم . آقای غلامی رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی : ضمن گزا رشی از وضعیت بخش مرکزی اهم موارد رابه شرح ذیل اعلام نمودند. بحث کشاورزی:                      هدایت کشاورزان به آموزشهای هدفمند به سمت تغییر الگوی کاشت وتغییر روش مصرف آب.
    برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات کشاورزی.
    آبیاری تحت فشار وتسطیح اراضی.
    اعطای تسهیلات با بهره کمتر به بخش کشاورزی ودامداران.
    پیگیری تاًمین اعتبارات لازم جهت لایروبی قنوات به عنوان منبع تاٌمین آب کشاورزی ولزوم توجه به طرحهای استفاده بهینه از آبهای موجود. بحث آب:     تاٌمین اعتبارات لازم درجهت بهبود زیر ساختهای موجود خصوصاً اینکه شبکه آبرسانی روستاهای بخش باتوجه به قدمت بالای بیست سال نیاز به بهسازی وتعویض شبکه های فرسوده می باشند.
    تسریع در جهت احداث خط دوم انتقال آب از مجتمع آبرسانی کوثر به روستاهای انتهای خط انتقال آب خصوصاً روستا در دهستان منتظریه. بحث بهداشت ودرمان:     رفع مشکلات مرکز بهداشت درمان کریت ،حلوان،واقدامات شایسته در مورد راه اندازی مرکز خدمات درمانی جوخواه. بحث راههاو گردشگری:     بحث اجرای پروژه های راهداری عشایر،علی آباد،علی الخصوص راه معدن .
    بهسازی آسفالت راههای روستاهای ، حلوان،پیستان،دولت آباد،شیرآباد،فهالنج وکریت
    در حال حاضر بعضی از پروزه های بهسازی روستاها نیمه تمام است وراه رباط خان به عنوان راه معدن استفاده معادن ودامداران نیاز به تعمیروبهسازی دارد.
        توجه به بحث گردشگری باتوجه به وجودشاخص ترین مناطق گردشگری وزیارتی شهرستان در بخش مرکزی شامل روستاهای هدف گردشگری خرو،ازمیغان،پیرحاجات،که روستای خرو بیشترین بازدید راتوسط گردشگران محل ،استانی،کشوری،وخارجی را داشته است.
        ونهایتاٌ مرمت آسفالت مناطق گازرسانی شده وتوجه وپیگیری موضوع گازرسانی به دهستان ،نخلستان،منطقه کریت وفهالنج و گازرسانی به سایر روستاهای دهستان منتظریه وغیره .     آقای صفوی بخشدار دیهوک     ضمن تشکر از اقدامات دولت تدبیروامید خاطرنشان ساختند خدمات شایان صورت گرفته ولیمهمترین موارد را می طلبد جهت رفاه شهروندان در دیهوک مدنظر قرار گیرد به شرح ذیل می باشد.
        استقرار نمایندگی اداره برق در دیهوک وارتقاء برخی از نمایندگیهای ادارات.
        رفع معظل بیکاری وبحث اشتغال            آقای لطفی شورای اسلامی شهر دیهوک:     ضمن بیان استعدادها و پتانسیل های منطقه دیهوک استفاده از ظرفیت شورا به عنوان قویترین وقانونمند ترین پارلمان برشمرده وخاطرنشان ساختند شوراها می توانند در جهت رفع مشکلات مردم بسیارموًثر باشند. واز طرفی مسئولین هم باید شوراها را بازوی قوی وتوانمند برای حل مشکلات بدانند تا مشکلات منطقه حل گردد. وعنوان نمودند مطالبه وخواسته واقعی تک تک شوراها باید رشد همه جانبه ومتوازن شهرستان از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی ،معیشتی وگردشگری و کشاورزی باشد.     واهم درخواستهاجهت بهبود منطقه به شرح ذیل می باشد.
        حذف کشاورزی سنتی وجایگزین کشاورزی نوین.
        توسعه کشت گلخانه ای.
        توجه به محصولات کم آب خواه وسازگاری بازمینهای شور وخشک.
        ارتقاء سطح دانش فنی کشاورزی.
        توسعه نخیلات در منطقه.
        درخواست شبانه روزی نمودن مرکز بهداشت ودرمان دیهوک ،صدور مجوز مطب در دیهوک         باتوجه به بعد مسافت تامرکز شهرستان وپراکندگی بیش از حد روستاها وفاصله تا مرکز درمانی بخش ها عبور محور مواصلاتی یزد،شیراز،کرمان،بندر عباس واصفهان وتردد هزاران زائر ومسافربه لحاظ  حوادث جاده ای.         آقای اکبری رئیس شورای اسلامی بخش دیهوک.         ضمن تشکر از خدمات بی شائبه اداره راه وشهرسازی
            درمورد روکش آسفالت اصلاح نقاط حادثه خیز توسعه وبهسا زی راهها.
            تکمیل واجرای طرحهای هادی در روستاهایی که بدلایلی طرح اجرا نگرفته ویا نیمه تمام رها گردیده.
            پیگیری جهت ایجاد فضاهای ورزشی.
            برگزاری نمایشگاهای د ا ئمی محصولات کشاورزی         آبیاری تحت فشار وتسطیح اراضی         تاًمین اعتبار در جهت بهبود زیرساختمانهای موجود، وقدمت شبکه های آبرسانی روستاها.         نیاز به بهسازی وتعویض
            تسریع در جهت احداث خط دوم انتقال آب از جمع آبرسانی
            آسفالت راه ودسترسی به ایستگاه راه آهن عشق آباد.
            احداث خانه بهداشت در روستاهای پرجمعیت         دیهوک         40 کیلومتر راه اصلی وشریانی         راههای روستایی در حال اجراء،زرگ،اسفندیار،رضویه         آب وکشاورزی         باتوجه به وضعیت اقلیمی وجغرافیلیی شهرستان طبس ومیانگین بارندگی بسیار کم می طلبد در مصرف آب صرفه جویی گردد.         شناسایی وجایگزین مسیرجدید آب وتخصیص بح سازی
            احیاء سرعت وبازسازی قنوات         پیگیری وتحقق ارائه خدمات به عشایر         بخشودگی بدهی وجرایم بانک کشاورزی واعطاء وام کم بهره کشاورزان،دامداران،باغداران         عنایت وتوجه ویژه به بخش کشاورزی ودامداری         برنامه ریزی جهت خرید وام مازاد دامداران توسط دولت         جدا سازی آب شرب درکلسطح شهرستان         اجرای پروژه های راههای عشایری وراهای دسترس به معادن         بهسازی وآسفالت راههای روستایی         توجه به بحث گردشگری وروستاهای احداف گردشگری         استفاده از ظرفیت گردشگری به صنایع دستی ،آثار طبیعی وتاریخی وباستانی کویر         تقویت بنیه مالی شورای فرادست         مرمت آسفالت و مناطق گازکشی،وگازرسانی به مراکز بخش روستاها         معدن         پیگیری جهت سهم 2%جهت معادن         پیگیری جهت راه اندازی مرکز فرآوری سنگهای تضعینی درشهرعشق آباد وشهر طبس توسط بخش خصوصی         پیگیری جهت دفتر ونمایندگی اداره صنعت ومعدن در عشق آباد         درخواست از اداره راه وشهرسازی درخصوص روکش آسفالت جاده رباط خان وهمچنین دخواست از جهادکشاورزی در خصوص حل مشکل محدوده وماسه ریخته گیری دیهوک         درخصوص بهداشت عشق آباد عنوان گردید         بهسازی خانه های بهداشت :خانه بهداشت منصوریه در سال گذشته انجام شد.خانه بهداشت کاظم آباد در حال انجام است.خانه بهداشت دهنو وآبخورگ در اعتبارات سا لهای آتی پیش بینی خواهدشد.         نیروی انسانی :         در خصوص دندانپزشک شبکه آمادگی بکارگیری نیروی متقاضی از طریق طرح دندانپزشک خانواده در عشق آباد رادارد.ضمناً این شبکه آمادگی بکارگیری نیروی پزشک متقاضی جهت مرکز تپه طاق رادارد.         مجوز تاٌسیس دو خانه بهداشت چاه مسافر ودستگردان اخذ گردیده پیگیری جهت بکارگیری نیروی بهورزآن در سال آینده انجام خواهد شد.         در خصوص اقدامات راه و شهرسازی عنوان گردیده
            استقلال راه وشهرسازی مستلزم تاٌمین نیروی راهدار وراننده تامین ماشین آلات تاًمین اعتبار وزیرساختهای لازم
            آنتنی ها اولویت راه وشهرسازی مستلزم تاًمین اعتبار پروژه های چاه مسافر،پدوید،کلشانه وبهسازی مسیر طبس،ده محمد،بردسکن واحداث راه پیرحاجات و.......
            اعلام آمادگی راه وشهرسازی جهت تامین قیرآنتنی هایی که زیرسازی آن تکمیل ومورد تاًیید راه وشهرسازی باشد(مشارکت شهرداری وتعاونی دهیاریهای وخیرین)
            اعلام آمادگی جهت اجرای آسفالت آنتنی راه آهن عشق آباد در صورت تکمیل زیر سازی مسیر توسط راه آهن ،شهرداری وتعاونی دهیاریها
            تامین اعتبار حذف آبنماهای مسیر آبخورگ از طریق ماده 180 انجام شده ودرصورت تخصیصلازم اجرایی خواهدشد.
            راه رباط خان در صورت مشارکت معادن از زباط تاراه یزد ترمیم گردد
            پبگیری جهت رفع مشکل مجورپزهای روستای جوخواه             آقای مهندس پیام طوسی شهردار طبس             عنوان نمودن باعنایت به اینکه شهرستان طبس توانمندی بالایی در جذب سرمایه گذار دارد .تدوین لیست فرصت های سرمایه گذاری روند تحقق واهداف راروشن تر وسریع تر می نماید.ودرخواست تشکیل کمیته ای جهت جمع آوری اطلاعات وتدوین کتابچه تحقق عنوان فرصتهای صنعتی شهرستان طبس گردیدند.             کار کردن باید به صورت فعال پویا مستمر وباید بانیت رضای الهی ودرجهت خدمت وپیگیریبه مسائل ومشکلات مردم مجدانه کار وتلاش واتمام نمائید.واز تفرقه بپرهیزیم ودر برنامه ریزیکل شهرستان مدنظر باشد وهر منطقه برابر استعداد وپتانسیل سرمایه گذاری گردد.             ریاست نظام صنفی کارهای کشاورزی عنوان نمودند باتوجه به خشکسالیهای 16ساله اخیر وضعیت قشر مولد را بحرانی بیان نمودند این تشکل به نمایندگی از 58 و6بهره برداری شرکتهای کشاورزی شهرستان طبس ایراد نمودند کشاورزی ودامپروری شهرستان کویری طبس بسیار حاد نموده وباتوجه به بارندگیهای سال 93که حدو د53 میلیمتر می باشد این شهرستان که بارنی ترین نقطه بوده ووضعیت کشاورزان ودامداران اسف بار می باشد که غا لباً از لحاظ معیشتی در مخارج زندگی خود بامشکل مواجه هستند می طلبد با نگاه ویژه به این قشر نگریسته شود وپیشنهادها به شرح  ذیل عنوان نمودند.             آقای علوی طبسی شهردار دیهوک:             باتوجه به موقعیت خاص دیهوک وتردد روزانه هزاران خودرو سبک وسنگین از دیهوک وکلاً تردد مسافرین از داخل شهر می باشد. بجهت ساماندهی ونظارت بر رفت وآمدوسایا نقلیه در شهرلزوم ایجاد واستقرار اداره راهنمایی ورانندگی شدیداً احساس می گردد.             گزارش آقای بخشایی معاونت رئیس سازمان ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس درخصوص امورات مرتبط به کشاورزی واهم برنامه های آتی.
                احیاء،مرمت، وبازسازی قنوات در فصل پروژه های قابل تاٌمین اعتبار از طریق ماده 180.
                پیگیری تحقق ارائه خدمات از طریق اداره کل عشایر استان به عشایر ومحله های دامداری وعشایری بخش مرکزی ودیهوک.
                    پیگیری جهت تاٌمین سرد وکارمزد تسهیلات تمدید شده به خسارت دیدگان بخش کشاورزی شهرستان باتوجه به عنایت.
                    عنایت ویژه معاونت محترم استاندار وفرمانداری ویژه شهرستان بخش کشاورزی.
                    پیگیری اختصاص تهسیلات مناسب باکارمزد پایین برای طرح ها وپروژه های بخشکشاورزی به ویژه طرحهای کوچک زود بازده.
                    پیگیری در خصوص افزایش سهم بلاعوض دولت از 70% به 100%در پروژه های آبیاری تحت فشارشهرستان.                 گزارش آقای مهندس جلالی در خصوص امورات مرتبط به صنعت ومعدن واهم برنامه های آتی.
                    با توجه به اینکه معادن پتاس خور وبیابانک درمحدوده شهرستان طبس واقع شده است وبه عنوان زیر مجموعه اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان طبس می باشد مقرر گردید موضوع سهم 2%معادن دولت پیگیری گردد.
                    راه اندازی دو مرکز فرآوری سنگها ی تزئینی در شهرطبس وعشق آباد توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در دست اقدام می باشد.
                    دفتر نمایندگی اداره صنعت ،معدن وتجارت در شهر عشق آباد تا 22بهمن راه اندازی می گردد.
                    معاونت مدیر کل اداره راه وشهرسازی در خصوص روکش جاده رباط خان برنامه ریز ی نمایند که رایزنی لازم به صورت پذیرد.
                    پیگیری جهت حل مشکلات محدوده اکتشافی ماسه ریخته گری دیهوک توسط مدیر جهاد کشاورزی طبس.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی