زمان:چهارشنبه: 16/10/94                                         شروع جلسه ساعت: 11 مكان: دفترشورا                                                        پايان جلسه ساعت: 16 موضوع جلسه:بحث تبادل نظر پيرامون وضعيت كلي شهرستان و رسيدگي به مكاتبا ت «تلاوت آياتي چند از كلا م ا.... مجيد زينت بخش جلسه»       با نام و ياد حضرت حق و پاسداشت خون شهدا و امام شهدا و عرض خير مقدم به اعضاي محترم شورا توسط جناب آقاي مهندس محمدحسين اخوان صفار رياست محترم شوراي اسلامي شهرستان طبس جلسه آغاز در ابتدا ریاست محترم شورای اسلامی ضمن گزارش مسبوطی ازوضعیت شهرستان به انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی اشاره وخاطرنشان ساختند بایدترتیبی اتخاذ که بیشترین مشارکت باشد. اصلح ترین ها انتخاب گردند. وهمچنین گزارشی از جلسات شورای آموزش پرورش ،مجمع خیرین سلامت شهرستان و........که در ماه گذشته برگزار وشرکت نموده بیان نمودند.   در ادامه موارد ذیل بحث وتبادل نظر گردید:     با توجه به اینکه برخی از شرکتها فعال درشهرستان ، به صرف وجوددفاترمرکزی در سایراستانها عوارضات ومالیاتهای خودرا خارج از شهرستان واستان واریز می نمایند.مقرر گردید از طریق بخشداریها وصنعت ، معدن وتجارت لیست شرکتها هرمنطقه اخذ تا با همکاری امورمالیاتی طبس نسبت به احقاق حقوق شهرستان از طریق مبادی زیربط پیگیری گردد.
    پیرو صورت جلسه شماره1463ش4مورخه16/9/94درخصوص تحویل وتحول آب وفاضلاب روستای دیهوک به آبفای شهری مقرر گردید از طریق مبادی زیربط پیگیری وتسریع در اجرا آن صورت پذیرد.
    مقررگردیددرخصوص گازکشی به شهروبخش دیهوک مکاتبه باشرکت گاز استان ونتیجه روندگازکشی راجهت اطلاع رسا نی اعلام گردد.
    پیروصورت جلسه 1463ش4مورخ16/9/94درخصوص تکمیل واجرای طرحهای هادی در روستاهایی که به دلایلی طرح اجراء نگردیده ویا نیمه تمام رها شده است مقرر گردید جهت بررسی بیشتردر جلسه آتی از ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دعوت به عمل آید.
    عطف به نامه 1505ش4مورخه9/10/94درخصوص پیگیری جهت ایجاد شعبات بانک مهر اقتصاد درشهرطبس ،دیهوک وعشق آباد مقررگردید مکاتبات لازم از طریق شوراهای اسلامی مربوطه صورت پذیرد.
    مقرر گردید باتوجه به نزدیکی پایان سال،ولزوم مهیا سازی شهرستان جهت میزبانی شایسته از مسافرین نوروزی پیگیری تا ستادتسهیلات نوروزی جهت استقبال از مسافرین توسط مبادی مربوطه تشکیل گردد.
    مقررگردید جلسه آتی شورای اسلامی شهرستان به میزبانی دیهوک برگزار گردد. درخاتمه درخصوص تاٌمین پرسنل مرکز درمانی زنوغان،عرب آباد ،وضعیت زیرساختهای مخابراتی در روستاها: وضعیت مالی شوراهای اسلامی بخش ها ،(حق جلسه و.....) پیگیری جهت آسفالت راه دسترسی به ایستگاه راه آهن عشق آباد موضوع بند صورت جلسه 463ش4مورخه16/9/94بحث وتبادل ومقررگردید توسط شوراهای اسلامی مربوطه مکاتبه تا پیگیری لازم معمول گردد. جلسه در ساعت 16با صلوات ودعای همیشگی حاضرین پایان پذیرفت.    اسامی حاضرین درجلسه:   محمد حسین اخوان صفار                       غلامرضا غلا می                                  محمدیزدانیان      حسین لطفی                                       محمدعلی قربانی                                علی طاهری
    

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی