طبس شهري تاريخي است كه از قديم الايام داراي ارگ حكومتي و حكمران بوده است. در كتب تاريخي و سفرنامه ها توصيفات زيادي در باب رونق و اهميت طبس آورده شده است. بسياري از جهانگردان و تاريخ نويسان نويسان از جمله ناصر خسرو، بيهقي، سون هيدن سوئدي و … طبس قديم را شهري آباد و داراي امنيت توصيف كرده اند.
شهرداري طبس به مفهوم امروزي آن در سال 1310 شمسي تأسيس شد. در سال 1312شهرداری طبس به وسیله درشکه زباله ها را جمع آوری می کرده است. در سال 1314 شهرداری بر روی یک گاری، بشکه ای آب تعبیه کرده و یک كارگر بوسیله سطل معابر و کوچه ها را آب پاشی می کرده است.
اهتمام و توجه و علاقه مردم طبس به درختکاری و ایجاد فضای سبز، در طول زمان مددکار و یاور شهرداری بوده است، بطوریکه تقریباً هر خانواده طبسی، خود مسئول ایجاد و مراقبت از فضای سبز مقابل خانه خود بوده است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی