شرح وظایف

تهيه و طراحي نقشه ها ي تأسيساتي مورد نياز جهت پروژه هاي عمراني و همچنين متره و برآورد تأسيسات بر اساس فهرست بها با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه.

نظارت مستمر از طرحها و پروژه هاي در حال اجرا به منظور شناسائي مسائل و مشكلات و ارائه راهكارهاي فنی مناسب.

اجراي استانداردهاي تأسيساتي در فعاليت هاي عمراني مجموعه و مراكز تحت سرپرستي بر اساس مقررات سازمان نظام مهندسي.

تهيه و تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و شاخص هاي فني و تأسيساتي جهت بهره برداري.

نگهداري، تعمير، تجهيز سيستم هاي تأسيساتي و نظارت بر اجراي دقيق آنها.

پيشنهاد و برآورد بودجه مورد نياز ساليانه جهت پروژه ها به مسؤول مافوق.

انجام امور فنی مهندسی مربوط به نگهداری تاسیسات سطح شهر

تامین روشنایی پارک ها، میادین و نگهداری و تعمیر پمپهای شناور چاهها و آب نماها

انجام امور ترافیکی از قبیل تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی، رنگ آمیزی خطوط عابر و سرعنگیرها

مدیریت، تعمیر و نگهداری کارخانه آسفالت، کارخانه یخ سازی و جایگاههای CNG

هماهنگي با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و مديريت زيباسازي و تأسيسات جهت برقراري انشعابات جديد در پروژه هاي عمراني.

انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از نگهداری، طراحی و اجرای پروژه های جدید مربوط به ساختمان اداری، کشتارگاه، ترمینال، سازمان حمل و نقل، مجتمع توریستی، ایستگاههای

آتش نشانی و غسالخانه

جوشکاری، آهنکشی و ساخت سازه های فلزی و مبلمان شهری

نصب اتصالات و اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار

 


اطلاعات تماس

مجتبی معمارزاده
تلفن : 05632829610 - 05632822805
 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی