شرح وظایف:

تشکیل پرونده‌ ساختمان‌های تجاری و مسکونی و..

کنترل ضوابط شهرسازی و معماری در مورد پروانه های صادره

معرفی به ادارات ذیربط و نظام مهندسی

جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف ضوابط

محاسبه عوارض املاک

صدور پروانه و گواهی پایان کار و گواهی عدم خلاف

صدور گواهی عدم خلافی

پاسخ گویی به ارباب رجوع

ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد

پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰

برخورد با تخلف حرفه ای ناظران


 

اطلاعات تماس

 

محمد آذرنیا
تلفن : 05632825001 داخلی 201
 

 بازدید ساختمانی  شرح وظایف:

تشکیل پرونده‌ ساختمان‌های تجاری و مسکونی و..

کنترل ضوابط شهرسازی و معماری در مورد پروانه های صادره

معرفی به ادارات ذیربط و نظام مهندسی

جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف ضوابط

محاسبه عوارض املاک

صدور پروانه و گواهی پایان کار و گواهی عدم خلاف

صدور گواهی عدم خلافی

پاسخ گویی به ارباب رجوع

ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد

پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰

برخورد با تخلف حرفه ای ناظران


اطلاعات تماس

محمد حسن الاهی - حسین احسانی

تلفن : 05632825001  داخلی 202

 

 

 

 

 

 
بایگانی ساختمانی شرح وظایف:

تشکیل پرونده‌ ساختمان‌های تجاری و مسکونی و..

کنترل ضوابط شهرسازی و معماری در مورد پروانه های صادره

معرفی به ادارات ذیربط و نظام مهندسی

جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف ضوابط

محاسبه عوارض املاک

صدور پروانه و گواهی پایان کار و گواهی عدم خلاف

صدور گواهی عدم خلافی

پاسخ گویی به ارباب رجوع

ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد

پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰

برخورد با تخلف حرفه ای ناظران

 

مفاهیم کلیدی در ضوابط و مقررات شهرسازی

طرح جامع: عبارت است از طرح بلند متی که در آن نحوه استفاده از اراضی، منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط(ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد آنها تعیین می شود و همچنین جهات گسترش و توسعه شهر تعیین گردیده و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بناها و آثار تاریخی شهر تهیه و تنظیم می گردد و برحسب ضرورت قابل تجدید نظر می باشد.

طرح تفصیلی: عبارت است از طرحی که بر اساس اصول و معیارهای طرح جامع شهر تهیه گردیده و در آن نحوه استفاده از اراضی شهر در سطح محلات مختلف و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از کاربری ها و همچنین موقعیت تفصیلی شبکه عبور و مرور، تراکم ساختمانی و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می گردد.

حوزه نفوذ مستقیم شهر طبس: عبارت است از محدوده ای که نقاط جمعیتی واقع در آن به منظور تأمین خدمات شهری مثل مدرسه، درمانگاه، بازار و ... به شهر طبس مراجعه می نمایند.

حریم شهر: عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر طبس شامل زمین های مشمول حفاظت از هرگونه ساخت و ساز بی رویه و خارج از ضابطه برای توسعه بلند مدت و برنامه ریزی شده شهر و همچنین زمین ها، مستحدثات یا نقاط روستایی که دارای هرنوع وابستگی به شهر است.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود.

حریم زیست محیطی: عبارت است از محدوده ای بعد از محدوده مصوب شهر که این محدوده برای شهرهای کمتر از 75000 نفر به فاصله 2 کیلومتر در نظر گرفته شده است. در این محدوده، رعایت ضوابط استقرار صنایع و مراکز خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست لازم الاجرا می باشد.

 

معرفی سرانه کاربری اراضی شهر طبس

کاربری

سرانه پیشنهادی

سرانه شورایعالی

مسکونی

154

50 > = سرانه

خدماتی تجاری

5.9

2 > = سرانه

آموزشی

9

بین 3 تا 5

آموزش، تحقیقات و فناوری

1.4

-

فرهنگی و هنری

2.6

بین 0.4 تا 0.75

میراث تاریخی

2.3

-

تفریحی - گردشگری

3.6

سرانه = < 2/0

مذهبی

6.2

بین 0.3 تا 0.5

درمانی

5.8

بین 1 تا 1.5

اداری- انتظامی

27.4

بین 1 تا 2

ورزشی

9.2

بین 1 تا 1.5

پارک و فضای سبز

23.7

بیشتر از 8

باغات و کشاورزی

16.4

-

صنعتی

2.5

-

تاسیسات شهری

2.3

بین 1 تا 2

تجهیزات شهری

2.3

بین 0.2 تا 0.5

حمل و نقل و انبارداری

3.7

-

مسیل وکانال

5

-

حریم

3.4

-

معابر

74.9

30 > = سرانه

جمع کل

365.5

 

 

 

ضوابط و مقررات خاص ارائه شده برای شهر طبس برگرفته از ویژگی ها و خصوصیات کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و ... می باشد و سعی بر آن شده برای دستیابی و ارائه الگوها، تیپ ها و نرم های ارائه شده در ضوابط از وضعیت موجود شهر و روند تغییرات آن در گذشته استفاده گردد. رعایت ضوابط و مقررات ارائه شده جزء اساس طرح می باشد.

حریم پیشنهادی برابر طرح جامع 7313 هکتار است.

تعداد ملک های ممیزی شده 18000 پرونده

محدوده قانونی و خدماتی شهر طبس: 2000 هکتار

محدوده فضای سبز شهرداری: 846 هزار مترمربع (85 هکتار)

جمعیت شهر: 37 هزار نفر

سرانه فضای سبز: 22.8 مترمربع برای هر نفر (استاندارد سرانه 15 متر مربع)

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی