املاک

 شرح وظایف:

رسيدگي به پرونده هاي املاك

بررسي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس تفكيكي بررسي زمين هاي شهرداري

پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك و حقوقي

توافق با مالك در خصوص پرداخت بها يا معوض

تنظيم توافق­نامه جهت املاك تملكي واقع در طرح­هاي دولتي و شهرداريها

تنظيم لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز

انجام مراحل قانوني جهت فروش انهار و شوارع متروكه و اراضي باقيمانده جهت ادغام به پلاك مجاور

انجام توافقات املاك واقع در طرح واگذاري زمين معوض و يا وجه نقد و غيره

اخذ اسناد براي املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك

اخذ صورت مجلس تفكيكي براي زمينهاي شهرداري كه بايستي تفكيك گردد

پيگيري پرونده هاي ارجاعي به ثبت ، دارايي ، دفتر خانه ، سازمان مسكن و ...

پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك

پيگيري تغيير كاربري اراضي متعلق به شهرداري از طريق واحد شهرسازي

پيگيري و تفكيك زمين اشخاص و شهرداري

رسيدگي به املاك اشخاصي كه داراي عقب نشيمي ميباشد به هنگام صدور پروانه

انجام امور دفتري واحد املاك

تشكيل پرونده جهت املاك واقع در طرح­هاي عمراني


 

اطلاعات تماس

 
سید علیرضا میرزاده

تلفن : 05632825001 داخلی 215

 

حقوقی

 شرح وظایف:

برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط به امور حقوقي به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع سازماني

طرح دعاوي حقوقي و شكايات كيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به شكايات و دعاوي احتمالي به طرفيت شهرداري در محاكم قضايي و پيگيري تا حصول نتيجه

پيگيري پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري و در صورت لزوم حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازماني

بررسي اطلاعات جمع آوري شده و ارائه نظر مشورتي در زمينه كليه مسائل حقوقي طرح شده در واحدهاي مختلف

جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه هاي مورد نياز

تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايي و طبقه بندي آنها

تهيه متن قراردادهاي منعقده

پيشنهاد و تنظيم بخشنامه هاي حقوقي داخلي جهت حفظ حقوق سازماني و ارايه آن به مسئول مافوق جهت تصويب و ابلاغ

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف


اطلاعات تماس موسی کریمی پور
تلفن : 05632825001 داخلی 216
حقوقی

 

لیست املاک شهرداری

 

 1. عرصه محل سوئیتهای مجتمع توریستی به مساحت 53/13521 مترمربع به شماره پلاک ثبتی باقیمانده 958 فرعی از 4688 اصلی (1-1001-1-1)
 2. قطعه زمین ملکی شهرداری در حاشیه میدان امام رضا(ع) به شماره پلاک ثبتی 3202 اصلی که قسمتی از آن برابر توافق انجام گرفته به تربیت بدنی واگذار و مابقی آن با حفظ مالکیت جهت احداث سازمان انتقال خون واگذار گردید.
 3. گورستان متروکه چهچهه در اراضی ضلع جنوبی خیابان صد متری باقیمانده به مساحت 5000 مترمربع که تاکنون سند مالکیت آن صادر نگردیده که قبلاً با واگذاری عادی توسط آقای حسین امیرگیلکی به شهرداری واگذار گردیده است.
 4. قطعه زمین موقوفه محل پارکینگ موتوری سابق در بلوار شهید مطهری به مساحت 8338 مترمربع پلاک ثبتی 2422 اصلی استیجاری شهرداری برابر سند اجاره شماره 5430 مورخ 20/9/78
 5. قطعه زمین موقوفه محل انبار شهرداری در خیابان معلم به مساحت 1840 مترمربع از پلاک ثبتی 76 اصلی
 6. محل حمام شهرک ولیعصر به مساحت 1193 مترمربع پلاک ثبتی 57 فرعی از 3199 اصلی موقوفه
 7. محل حمام دوقلو در پائین محله به مساحت 1587 مترمربع پلاک ثبتی 16 فرعی از 3193 اصلی موقوفه
 8. باغ گلشن طبس به مساحت 79630 مترمربع موقوفه امیرحسنخانی به شماره پلاک ثبتی 45 اصلی استیجاری شهرداری
 9. قطعه زمین موقوفه محل ترمینال و کارخانه یخسازی به مساحت 52135 مترمربع از پلاک ثبتی 4692 اصلی استیجاری شهرداری از آستانه مبارکه
 10. قطعه زمین ملکی شهرداری به مساحت 4250 مترمربع در ضلع جنوبی بلوار شهدای گمنام به شماره پلاک ثبتی 89/1/4735 اصلی
 11. قطعه زمین ملکی شهرداری به شماره پلاک ثبتی 61 فرعی از 4734 اصلی به مساحت 15/297 مترمربع با کاربری فضای سبز واقع در پشت اداره راه
 12. عرصه باقیمانده پلاک 3979 اصلی واقع در خیابان محمد منتظری 3 به مساحت 336 مترمربع
 13. پارک خندق به مساحت 28000 مترمربع واقع در ضلع غربی مسجد جامع تملک شده
 14. اراضی پشت مدرسه علمیه به مساحت 7000 مترمربع با کاربری فضای سبز تملک شده
 15. قطعه زمین مالکیتی شهرداری واقع در بلوار شهید عباسپور محل جایگاه CNG و اراضی پشت آن به مساحت 28/6873 مترمربع فاقد سند مالکیت بوده
 16. قطعه زمین پلاک 4743 اصلی به مساحت 7690 مترمربع واقع در ضلع غربی کوی شهید صدوقی واگذار شده به شهرداری از بابت توافق انجام شده با شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان طبس
 17. عرصه پارک بزرگ شهری در ضلع جنوبی جاده خرو به مساحت حدود 48/25 هکتار که با حفظ مالکیت دولت با کاربری فضای سبز در اختیار شهرداری می باشد.
 18. پاساژ طبسیان واقع در خیابان نواب به مساحت عرصه 72/2146 مترمربع به شماره پلاک 2580 اصلی که بصورت نیمه ساز می باشد.
 19. پارکینگ تملک شده جهت پاساژ طبسیان به مساحت 5/1416 مترمربع واقع در حد شرقی پاساژ به پلاکهای ثبتی 3/2193 اصلی و 2192 اصلی و باقیمانده 2193 اصلی
 20. عرصه محل ساختمان آتش نشانی شهرداری در ضلع جنوبی بلوار معلم به مساحت 35/1361 مترمربع به پلاک ثبتی 60 فرعی از 4734 اصلی
 21. پارکینگ جنب بانک صادرات به مساحت عرصه 98/690 مترمربع به پلاک ثبتی باقیمانده 1033 اصلی
 22. قبرستان متروکه معروف به تلخاب به مساحت 6550 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 2776 اصلی واقع در ابتدای خیابان 15 خرداد به سمت دیهشک
 23. عرصه محل شهرداری و فرمانداری و سالن اجتماعات واقع در ضلع شمالی خیابان امام خمینی به مساحت عرصه 90/7842 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 4 فرعی از 2428 اصلی
 24. پلاک ثبتی 3736 معروف به قبرستان بهشتو به مساحت عرصه 3736 مترمربع
 25. پلاک ثبتی 1003/958/4689 اصلی به مساحت 40180 مترمربع واقع در ضلع شرقی مجتمع توریستی
 26. کشتارگاه واقع در بلوار شهید عباسپور روبروی اداره برق قدیم از پلاک 1/2586 اصلی
 27. گلخانه واقع در دیهشک بالا به مساحت عرصه 28000 مترمربع
 28. کلیه اراضی فضای سبز و معابر واقع در محدوده خدماتی شهر
 29. تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 18 قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار مادر ضلع شرقی بیمارستان
 30. یک قطعه زمین به مساحت 207 مترمربع واقع در ضلع غربی کوی شهید صدوقی
 31. تعداد 15 قطعه زمین موقوفه با کاربری مسکونی و 23 قطعه زمین موقوفه با کاربری تجاری در رضوان شهر
 32. تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در فاز 2
 33. تعداد 26 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در مسکن مهر از بابت سهم 10% اراضی مسکن مهر و به عنوان معوض طرحهای عمرانی   
 34. یک قطعه زمین به مساحت 1500 مترمربع جهت توسعه کشتارگاه واقع در ضلع شرقی کشتارگاه تملک شده به صورت توافقی به آقای فخاریان
 35. یک قطعه زمین محل چاه موتور شهرداری واقع در صدوقی 8 فاقد سند مالکیت
 36.  قبرستان متروکه واقع در سرآسیاب به مساحت 600 مترمربع
 37.  عرصه و اعیان پلاک 2215 اصلی واقع در انتهای خیابان زرگر روبروی کارخانه یخ عزیزی مساحت 55/700 مترمربع
 38.  عرصه به مساحت 1300 مترمربع واقع در خیابان زرگر(اتفاقات برق قدیم) به پلاک ثبتی 2303 اصلی مورد استفاده پارکینگ عمومی
 39.  عرصه به مساحت 27/686 مترمربع واقع در ضلع غربی بلوار امام رضا(ع)، جنب مرکز توانبخشی به پلاک ثبتی 215/3/4717 اصلی
 40.  عرصه به مساحت 15/16 مترمربع واقع در بازار امام، کوی رسالت به پلاک ثبتی 70/4772 اصلی
 41.  تعداد 8 قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت کل 61/259 مترمربع واقع در بازار امام، کوی رسالت به پلاکهای ثبتی 66 و 67 و 69 و 71 و 72 و 73 و 74 و 77 فرعی از 4772 اصلی
 42.  عرصه به مساحت 10/15 مترمربع واقع در بازار امام، کوی رسالت به پلاک ثبتی 79/68/4772 اصلی
 43.  یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 80/34 مترمربع واقع در بلوار شهدا، جنب مجتمع توریستی به پلاک ثبتی 1150/958/4689 اصلی
 44.  یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 48/59 مترمربع واقع در مجتمع ساماندهی مشاغل به پلاک ثبتی 1544/960/4689 اصلی

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی