01

چارت کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری طبس

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مسئولیت در کمیسیون سرمایه گذاری
 1  حسین مرتضوی مسئول سرمایه گذاری  مسئول کمیسیون
سید ابوالفضل علوی مشاور سرمایه گذاری مشاور کمیسیون
 محمدرضا مریدا مسئول عمران  عضو 
 رضا اسماعیلی  مسئول املاک  عضو
 محمد علی قادری مسئول حقوقی  عضو
 محسن حیدرزاده  مسئول حراست  عضو
 محمود عصاری  امور قراردادها  عضو
8 حمیدرضا جعفریان مسئول درآمد عضو
9  محمد آذرنیا مسئول شهرسازی عضو
 10  حسین خلیلیان مشاور مالی   عضو
11 مهدی قلی زاده ناظر خدمات شهری عضو

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی