01

ترکیب اعضای هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری طبس به شرح ذیل است:

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مسئولیت در هیأت عالی سرمایه گذاری
 1  مجید بهارستانی یزدی  شهردار طبس  مسئول هیأت عالی
 2 حسین مرتضوی  رئیس اداره عمران و شهرسازی و مسئول کمیسیون سرمایه گذاری دبیر  
 3 محمد عابدزاده  نماینده شورای شهر   عضو
 4 سید ابوالفضل علوی  مشاور شهردار  عضو
 5 غلامرضا یونسی  کارشناس امور شهری  عضو
 6  محمدرضا واحدیان  مسئول امور مالی  عضو
 7 مصطفی اسلامی  کارشناس حراست  عضو 
8 محمود عصاری مسئول قراردادها عضو
 9 مهدی قلی زاده  کارشناس خدمات شهری   مسئول دبیرخانه