مسئول درآمد ونوسازی

شرح وظایف

ثبت چک در دفاتر

پیگیری و وصول چکها

صدور و وصول عوارض خودور

نظیم قرارداد اجاره املاک

وصول اجاره

ارجاع چکهای برگشتیصدور فیش نقدی

وصول عوارض مسافر

وصول عوارض تولید

 


اطلاعات تماس

 

آقای جعفریان

تلفن : 05632825001 داخلی 204

 


 

محاسبه و وصول عوارضات

شرح وظایف

اعلام عوارض پروانه ساختمانی

اعلام عوارض نوسازی

اعلام عوارض وسایل نقلیه

وصول عوارض شهرداری

تقسیط عوارض مودیان بر حسب مجوز تقسیط

گزارشگیری درآمدی

کنترل و دریافت رسید چک های دریافتی و برگشتی درآمد

کنترل آمار و پرداخت درآمدهای حاصل از تاسیسات شهرداری، کشتارگاه و غسالخانه

ارسال و بایگانی گزارش های درآمدی به امور مالی

تنظیم و ارسال چک های دریافتی مودیان به بانک جهت وصول

اعلام عوارض ساختمان های ادارات و سازمان ها

پاسخگویی به ارباب رجوع و انجام ... امور محوله درآمدی


اطلاعات تماس

                                                                                          

علی شبانی
تلفن : 05632825001 داخلی 205
 

 


       نجمه شفیعی مقدم
تلفن : 05632825001 داخلی 205


اصناف

شرح وظایف

تشکیل پرونده کسب و پیشه و اعلام عوارض و پاسخ نامه های اصناف

اعلام بدهی عوارض کسب و پیشه به صنوف

بررسی عوارضات و جمع آوری پیشنهادات شهرداری جهت ارائه به شورای اسلامی شهر در خصوص تصویب تعرفه عوارض شهرداری

بررسی وصولیهای عوارض نوسازی و پسماند

پاسخگویی به ارباب رجوع و انجام مکاتبات در غیاب مسئول واحد درآمد

 


 

 اطلاعات تماس

                                                                                 


تلفن : 05632825001 داخلی 206

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی